spesialsko

Hjelp til de som trenger proteser

Hjelp til de som trenger proteser

Hjelp til de som trenger proteser

Ofte er det ikke lykkelige omstendigheter som gjør at man trenger enten spesialsko eller proster, så det er viktig at den hjelpen man får når uhellet er ute er trygg, kompetent og personlig. Med en henvisning fra lege kan man få hjelp av for eksempel Trøndelag Ortopediske Verksted som produserer hjelpemidler til nettopp det. Med en tverrfaglig tilgang kan de tilby en helt personlig og skreddersydd løsning.

Hoved-verkstedet lokalisert i Trondheim

I og med at Trøndelag Ortopediske Verksted er eid og kontrollert av St.Olavs Hospital er det virkelig bra at de har valgt å legge hoved-verkstedet lokalt i Trondheim sånn at alle som trenger spesialsko i Trondheim også har en mer direkte linke til det stedet som lager det og ventetiden kortes ned fordi det ikke er omfattende transport inne i bildet. Men i tillegg til å være tilgjengelige for produksjon av spesialsko i Trondheim har de også en virksomhet på både Sykehuset Namsos og Ålesund sykehus, noe som gjør at det er enda lettere å få god og lokal hjelp for mange.

Og ikke nok med det. De har også tilstedeværelse på enda flere sykehus. Dette er for eksempel sykehuset Levanger, Volda sykehus, Mork rehabiliteringssenter, Selli rehabiliteringssenter og Orkdal sykehus på faste ukedager sånn at man kan få en henvisning til avtale med dem.

Høyt faglig nivå

Spesialsko og proteser er ikke bare bare å jobbe med og det er nødvendig å ta noen viktige valg i forhold til spesialisering for å kunne sikre et veldig høyt faglig nivå. Den spesialiseringen som de har valgt innebærer at de har ortopediingeniører og ortopediteknikere som hos hoved-verkstedet hører hjemme i en av faggruppene. Det er enten fottøy, ortoser eller proteser. Brukerene har ofte flere behov enn bare ett og derfor er de ansatte vant til og kompetanse til å jobbe i tverrfaglige team.