oljeutskillere

Oljeutskillere – Vei til rent avløpsvann

Oljeutskillere – Vei til rent avløpsvann

editorial

Innenfor produksjon, mekanisk industri og bilverksteder brukes olje på daglig basis. Oljen kan være farlige for miljøet og må håndteres på en riktig måte for å unngå forurensning av avløpsvann. En oljeutskiller er et effektivt verktøy som sikrer at avløpsvannet er fritt for oljeforurensning.

Hva er en oljeutskiller?

En oljeutskiller er et filter eller en tank som separerer olje fra avløpsvann. Oljen samles opp på toppen av utskilleren, mens det rene vannet slippes ut og kan behandles videre. Oljeutskillere brukes i store og små bedrifter for å minimere risikoen for miljøskadelige utslipp. Ved å fjerne oljen sikrer man at avløpsvannet blir mindre skadelig for våre vassdrag og økosystemer. Oljeutskillere er spesielt viktige i industrier som bilverksteder, bensinstasjoner og produksjonsanlegg, der olje og fett ofte kan finne veien til avløpssystemene. Uten disse utskillerne kan oljen forurense grunnvannet og skade akvatiske livsformer. Riktig installasjon og vedlikehold av oljeutskillere er derfor avgjørende for å beskytte miljøet og opprettholde en bærekraftig drift av virksomheten.

Hvorfor er oljeutskillere viktig?

I dag blir det stadig mer fokus på selskapets miljøpåvirkning. En oljeutskiller kan være det viktigste verktøyet for å sikre selskapet en miljøvennlig profil. Forurensende utslipp kan føre til bøter, rapporteringer og en dårlig publisitet for selskapet. Ved å investere i en oljeutskiller viser et selskap aktivt sitt engasjement for miljøet. Dette kan styrke selskapets omdømme, tiltrekke seg miljøbevisste kunder og skape et konkurransefortrinn i markedet. Selskapets ansatte kan også føle en større stolthet ved å jobbe for en virksomhet som tar miljøansvar. I en tid hvor forbrukere og investorer er mer informerte, kan proaktive miljøtiltak være avgjørende for selskapets langsiktige suksess.

oljeutskillere

Hvordan velger man riktig type oljeutskiller?

Valg av oljeutskiller bør være basert på avfallsvolumet og type olje som brukes. Det er to hovedtyper av oljeutskillere – Gravity oljeutskillere og koalescensoljeutskillere. Gravity utskillere brukes når det er lite avfall som skal behandles, mens koalescens utskillere er vanligvis brukt til større bedrifter og høyere avfallsvolumer.

For de bedrifter som ønsker et topp moderne og effektivt system er det nå et alternativ å velge oljeutskillere med smart teknologi for optimal utskilning av både olje og partikler. Ved hjelp av ulike sensorer vil oljeutskilleren varsle hvis det er for mye olje eller partikler, og sørge for at vedlikeholdsteknikere kan utføre nødvendige tiltak før det oppstår problemer.

Oljeutskillere er en nødvendighet i moderne bedrifter, og velge riktig utskiller kan ha stor innvirkning på bedriftens miljøprofil. Retningslinjer og reguleringer blir stadig mer påvirket av miljøhensyn, så å sikre ren avløpsvann bør være en prioritet for alle bedrifter som bruker olje i sin virksomhet. Ta kontakt med en profesjonell leverandør av oljeutskillere for mer informasjon om hvilket utskiller som passer best for dine behov.