Oljeutskillere – Vei til rent avløpsvann
Innenfor produksjon, mekanisk industri og bilverksteder brukes olje på daglig basis. Oljen kan være farlige for miljøet og må håndteres på en riktig måte for å unngå forurensning av avløpsvann. En oljeutskiller er et effektivt verktøy som sikrer at avløpsvannet er fritt for oljeforurensning. Hva er en oljeutskiller? En oljeutskiller er et filter eller en tank som separerer olje fra avløpsvann. Oljen samles opp på toppen av utskilleren, mens det...